Krimko - Pedalko 2015

KRIMKO - PEDALKO

KOLESARSKI VZPONI

kolesar

ZAČETEK: 01.05. 2015

KONEC: 04.10. 2015

Navodila za sodelovanje:

  • Vsak tekmovalec dobi številko, ki jo uporablja do konca tekmovanja
  • V vpisno knjigo vpiše ime in priimek, svojo številko in se podpiše. V primeru da je vzpon opravljen izven delovnega časa Planinskega doma, vzame oštevilčen listek iz nabiralnika, vpiše ime, svojo številko in datum in listek odloži v spodnji del nabiralnika.
  • Možen je samo en vpis na dan
  • Vmesni rezultati bodo na približno 25 – 30 dni objavljeni na spletni strani domnakrimu.si , FB Krim Planinski dom in v prostorih Planinskega doma.

Po koncu tekmovanja sledi zabava, na kateri bodo tekmovalci prejeli priznanja.

15 vzponov – priznanje
20 vzponov – bronasta medalja
25 vzponov – srebrna medalja
35 vzponov – zlata medalja

Tekmovalec z največ vzponi bo razglašen za Prvo pedalo Krima in poleg medalje prejme pokal.

rajdbicikelpzshribi.netpdp